«Μια χάρτινη σακούλα»

Μια χάρτινη σακούλα σίγουρα μπορεί να χορέσει πολλά… μα η παιδική φαντασία μπορεί να χορέσει παντού!!! και κάπως έτσι τα χρώματα,τα φτερά, οι κλωστές γίνονται οι καινούριοι της φίλοι που την μεταμορφώνουν. Μέσα από μια δράση κατασκευών τα παιδιά δημιουργούν, εκφράζονται, πλάθουν ιστορίες και φυσικά εξερευνούν τον κόσμο…