Αλάτι (αφρίνα, αφράλατο ή αφράλατσο)

salt-19016_1920 (1)Το αλάτι της Μάνης είναι ξακουστό για το άρωμα και τη γεύση της θάλασσας.
Ο κύριος λόγος που επέβαλλε την χρήση του αλατιού στη Μάνη ήταν η ανάγκη για τη συντήρηση τροφίμων, καθώς παλαιότερα δεν υπήρχαν άλλα μέσα συντήρησης. Παράλληλα, η παραγωγή αλατιού εξασφάλιζε ένα επιπλέον έσοδο συμπληρώνοντας το οικογενειακό εισόδημα που προερχόταν κυρίως από τη γεωργία και την κτηνοτροφία.