Πολιτιστικό κέντρο Ανατολικής μάνης

Λεωφόρος Βασιλέως Γεωργίου Β” και Αρχαίου Θεάτρου 1

23200 Γύθειο

Ελλάδα

Τ: (+30) 2733 0 23888

F: (+30) 2733 0 23888

Μ: info@kpmanis.gr