Β” Φάση της δράσης: Δωρεάν διάθεση έντυπου πληροφοριακού υλικού

Στα πλαίσια προώθησης και προβολής της λειτουργίας του Κέντρου Πολιτισμού σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Ανατολικής Μάνης θα προβεί σε δωρεάν διάθεση πληροφοριακού έντυπου υλικού (αφίσα, φυλλάδιο) σχετικά με τη λειτουργία του ΚΠΑΜ.

Η δεύτερη φάση της δράσης αφορά τις επιχειρήσεις τουριστικού ενδιαφέροντος του Δήμου Ανατολικής Μάνης.

Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε το ενδιαφέρον σας για τη συμμετοχή σας στη δράση αυτή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: info@kpmanis.grαποστέλλοντας τα παρακάτω στοιχεία:

  • Επωνυμία επιχείρησης
  • Είδος / κατηγορία
  • Διεύθυνση επιχείρησης
  • Ονοματεπώνυμο υπευθύνου επιχείρησης
  • Κινητό τηλέφωνο υπευθύνου επιχείρησης

Για πληροφορίες Κέντρο Πολιτισμού: 2733023888, Δρακουλάκου Μαρία

02/06/2020