Επίσκεψη σχολείου - Α΄ τάξη και ΣΤ' τάξη Δημοτικού Σχολείου Βλαχιώτη

Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό περιηγήθηκαν οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ και της ΣΤ’ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Βλαχιώτη στο Κέντρο Πολιτισμού τηΝ Πέμπτη 26 Απριλίου. Μέσα από το ταξίδι της Πέτρας στον Τόπο και την ιστορία του Παλαιού Παρθεναγωγείου οι μαθητές έφυγαν γεμάτοι εικόνες και συναισθήματα. Το ενδιαφέρον των παιδιών κέρδισε ο γλύπτης Γιάννης Μανιατάκος και η καινοτόμος τεχνική που ανέπτυξε ζωγραφίζοντας κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας με τη σχετική βιντεοπροβολή που ακολούθησε και συνεπήρε πραγματικά τους συμμετέχοντες.

 

 

 

24/04/2018