Παρουσίαση Βιβλίων

Την Παρασκευή 14 Ιουλίου και ώρα 19.30 στο Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Ανατολικής Μάνης, στο Γύθειο θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των βιβλίων του κ. Παρασκευά Αδάμης,  Εισαγγελέας Πρωτοδικών και Γενικός Γραμματέας Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Τα βιβλία του με τίτλο: ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ και Η ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ θα έχουμε την ευκαιρία να μας παρουσιάσει ο ίδιος ο συγγραφέας κ. Παρασκευάς Αδάμης,  ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών και Γενικός Γραμματέας Ένωσης Εισαγγελέων Ελλάδος.

Αντικείμενο της εργασίας ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ, είναι ακριβώς ο σχολιασμός, μέσω χαρακτηριστικών υποθέσεων, αφενός της επίδρασης της παγκοσμιοποίησης στη νέα θρησκευτική τρομοκρατία και αφετέρου της προσπάθειας του νομικού κόσμου να την αντιμετωπίσει.

Η ΒΙΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕΔΑ, και μέσα και έξω, έχει απασχολήσει επανειλημμένα την ελληνική δικαιοσύνη, τους αρμόδιους εκπροσώπους της ελληνικής Πολιτείας, τα Μ.Μ.Ε. (ελληνικά και ξένα). Παρ’ ότι αναγνωρίζεται ότι το πρόβλημα είναι ιδιαιτέρως σοβαρό και έχει πολλές και διάφορες επιπτώσεις ακόμη και στην εικόνα της χώρας μας ως ευνομούμενης και δικαιοκρατούμενης Πολιτείας, παρ’ όλα αυτά λύσεις αποτελεσματικές με απτά αποτελέσματα και βελτίωση των συνθηκών δεν έχουν ακόμη καταγραφεί. Ο συγγραφέας  με τη μελέτη του αναλύει αίτια, προτείνει λύσεις για την περιστολή της βίας στα ελληνικά γήπεδα (εντός και εκτός).

Αφίσα Εκδήλωσης

14/07/2017