Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Αλάτι

Αλάτι (αφρίνα, αφράλατο ή αφράλατσο)

Αλάτι

Το αλάτι της Μάνης είναι ξακουστό για το άρωμα και τη γεύση της θάλασσας.

Ο κύριος λόγος που επέβαλλε την χρήση του αλατιού στη Μάνη ήταν η ανάγκη για τη συντήρηση τροφίμων, καθώς παλαιότερα δεν υπήρχαν άλλα μέσα συντήρησης. Παράλληλα, η παραγωγή αλατιού εξασφάλιζε ένα επιπλέον έσοδο συμπληρώνοντας το οικογενειακό εισόδημα που προερχόταν κυρίως από τη γεωργία και την κτηνοτροφία.