Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο

Εκθέσεις

Η μόνιμη έκθεση περιλαμβάνει περί τα 160 αντικείμενα τα οποία εμπλουτίζονται συνεχώς. Τα αντικείμενα αυτά τοποθετούνται χρονικά εντός δύο αιώνων, του 19ου και 20ου.   Πρόκειται για εργαλεία με τα οποία γινόταν η επεξεργασία της πέτρας, του μελιού, του λαδιού και του σιταριού, αντικείμενα χρηστικά/ λειτουργικά της καθημερινής οικιακής ζωής των γυναικών της Μάνης, δημόσια έγγραφα, χειρόγραφες επιστολές και χειρόγραφα έργα ντόπιων ποιητών, εργαλεία και αντικείμενα επαγγελματιών από το Γύθειο και την ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μάνης, καθώς και αντικείμενα που σχετίζονται με το Παλαιό Παρθεναγωγείο Γυθείου (παλαιά θρανία, σχολικές ποδιές κλπ.).

Πέραν όμως, της συλλογής που εκτίθεται μόνιμα, φιλοξενούνται περιοδικά συλλογές που η θεματική τους διευρύνεται πέραν των θεματικών ορίων της μόνιμης συλλογής του Κέντρου. Συλλογές κεραμικών, γυάλινων αντικειμένων, αφρικανικών μασκών και αγαλματιδίων καθώς και ενός πλούτου άλλων αντικειμένων είναι μερικά μόνο παραδείγματα.